28 sierpnia 2022 r. – odbyły się szczecińskie obchody 100. rocznicy powołania Związku Polaków w Niemczech. W bazylice archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie ordynariusz archidiecezji szczecińsko- kamieńskiej abp Andrzej Dzięga odprawił uroczystą mszę św w intencji klubów Rodła i członków Związku Polaków w Niemczech T.z. spod Znaku Rodła . Oprócz członków Klubu RODŁO Berlin & Szczecin oraz członków Szczecińskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego udział wzięło wielu zaproszonych gości, w tym min. wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Bezpośrednio po mszy delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod tablicami poświęconymi ks. dr. Bolesławowi Domańskiemu oraz „Prawdom Polaków spod znaku Rodła ”, a także na Placu Rodła w Szczecinie, pod pomnikiem upamiętniającym Kongres Berliński Związku Polaków w Niemczech. Następnie w lokalu Szczecińskiego Oddziału „Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich” odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów „RODŁO”: Berlin & Szczecin z członkami Szczecińskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i przybyłymi gośćmi . Po jego zakończeniu uczestnicy udali się na szczeciński Plac Lotników, gdzie odbyło się „19.Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych” z posłem Leszkiem Dobrzyńskim i Pawłem Piekarczykiem oraz licznie zebranymi mieszkańcami. Następnie duża cześć uczestników obchodów udała się na pobliski Plac Solidarności w Szczecinie, gdzie odbył się: Koncert dla upamiętnienia wydarzeń Szczecińskiego Sierpnia ’80 „Sierpniowe Przełomy”.

Fot. Antoni Adamczak, Zygmunt Cywiński