29 kwietnia 2022 r. – w Miałach uroczyście otwarto ścieżkę przeznaczoną dla rowerzystów i pieszych, której integralnymi elementami są dwie tablice edukacyjne poświęcone działaniom konspiracyjnym w Puszczy Noteckiej w latach 1939 – 1945. Tablice te zostały zredagowane przez historyka Arkadiusza Słabiga. W uroczystości udział wzięli m.in.: Jan Graczyk – zastępca Burmistrza Wielenia, Marek Doczekalski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu i prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w Miałach, Henryk Korpys – sołtys wsi Miały, Łukasz Grupiński – nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice, Grzegorz Bogacz – dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Joanna Ignaszak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, emerytowani pracownicy oświaty i działacze Związku Harcerstwa Polskiego, dr hab. Arkadiusz Słabig – prezes mialskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz uczniowie. Uroczystość zakończyła się w budynku szkoły krótką prelekcją o tematyce historycznej i dyskusją dotyczącą dalszej działalności społeczno-kulturalnej w Puszczy Noteckiej.
Tablice edukacyjne powstały dzięki pomocy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwa Wronki, Nadleśnictwa Potrzebowice, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w Miałach, Sołectwa wsi Miały i agencji Mag Media z Lubasza.
Pełny tekst w zakładce: Z działalności Kół i Klubów Młodzieżowych

Fot. A. Słabig