DSC03256 bis1

7 marca 2022 r. – na kierskim cmentarzu parafialnym odbył się, zaległy z powodu pandemii, Apel Pamięci z okazji 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 dla spoczywających tam Powstańców Wielkopolskich oraz osób zasłużonych dla obrony Kiekrza..
Na uroczystość przybyli goście: prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 Tadeusz Musiał, dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 28 w Kiekrzu Halina Seifert, proboszcz Parafii Kiekrz ks. dr Marian Antoniewicz, przedstawiciel Koła Rodzin Marynarzy Powstańców Wielkopolskich 1918/19 Jacek Krzyżański oraz nauczyciel historii Norbert Gniatkowski z pocztem sztandarowym Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu, werblistami i delegacjami wszystkich klas. W okolicznościowych wystąpieniach goście podkreślali wagę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, utrwalania pamięci o jego bohaterach oraz pielęgnowania wolności poprzez krzewienie patriotycznych postaw. Nie zabrakło również słów solidarności dla naszych ukraińskich sąsiadów w związku z agresją Rosji ich kraj.
Następnie pod tablicą poświęconą Powstańcom Wielkopolskim pamiątkowe znicze złożyli Tadeusz Musiał – prezes ZG TPPW 1918/19 oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 Halina Seifert, a uczniowie – na grobach powstańców.

DSC03279bis2
Znicze zostały ufundowane przez Urząd Miasta Poznania, Instytut Pamięci Narodowej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej.

Fot. Kinga Karnabol