14 stycznia 2022 r. – zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach uroczysty Dzień Patrona. W tym roku święto miało szczególną oprawę muzyczną, którą zapewnił Zespół Trębaczy Myśliwskich z Zespołu Szkół Leśnych (ZSL) w Goraju. Pierwszym ogniwem uroczystości było oddanie symbolicznego hołdu zdobywcom dworca kolejowego w Miałach. W miejscowym kościele pw. św. Antoniego Padewskiego odbyło się nabożeństwo, które celebrował ks. Piotr Matuszewski, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku, dziekan dekanatu wieleńskiego. Następnie uczestnicy zgromadzili się przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, gdzie odbył się uroczysty Apel Pamięci przywołujący nazwiska weteranów walk o niepodległość i granice w latach 1918–1921. Delegacje władz samorządowych, szkół i organizacji społecznych złożyły wiązanki kwiatów.
Podczas akademii w szkolnej sali widowiskowo-sportowej głos zabrali: Joanna Ignaszak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, dr Michał Krzyżaniak, dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, Marek Doczekalski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu, Krzysztof Antczak, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Potrzebowice, a także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i posłów na Sejm RP. Dary książkowe przekazali szkolnej bibliotece K. Antczak (w imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile) i Roman Grewling (członek Zarządu Głównego TPPW 1918/19). Po oficjalnych przemówieniach dokonano prezentacji wyników III Powiatowego Konkursu Historycznego pn „Powstańczym szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej” (10.01.2022 r.) oraz rozstrzygnięto I Powiatowy Konkurs Historyczno-Plastyczny „A przez Wielkopolskę leci krzyk wolności”.  Zaprezentowano również dorobek szkoły w Miałach na niwie patriotycznej w minionym roku. Następnie mialska młodzież przedstawiła program artystyczny. Zaproszeni goście obejrzeli wystawy historyczne udostępnione przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz galerię prac konkursowych.

Fot. Arkadiusz Słabig

Pełna relacja z uroczystości link poniżej:

Z działalności Kół i Klubów Młodzieżowych – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (powstaniewielkopolskie.pl)