DSC02585 bis

10 stycznia 2022 r. – w budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach odbył się III Powiatowy Konkurs Historyczny pn. Powstańczym szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej. Jego organizatorem z ramienia szkoły w Miałach i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 był dr hab. Arkadiusz Słabig. Uwzględniając obowiązujący reżim sanitarny, w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, konkurs odbył się w trybie hybrydowym. Część uczniów rozwiązywała zadania w trybie stacjonarnym w Miałach, pozostali zaś online w macierzystych placówkach. Materiał obejmował zagadnienia związane z dziejami Wielkopolski na przełomie XIX i XX wieku, zmaganiami o niepodległość i granice (do 1921 roku), ze szczególnym uwzględnieniem historii dawnych powiatów wieleńskiego i czarnkowskiego w dobie Powstania Wielkopolskiego. W konkursie udział wzięli uczniowie reprezentujący aż 10 placówek z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego: Szkołę Podstawową im. Józefa Chociszewskiego w Chełście, Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, Publiczną Szkołę Podstawową im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu, Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy, Szkołę Podstawową im. Józefa Noji w Pęckowie, Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku, Katolicką Szkołę Podstawową im. Św. Faustyny w Trzciance, Szkołę Podstawową nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu i Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach.
Jury wyłoniło laureatów i wyróżnionych z grona przeszło 50 uczestników konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: klas V–VI i VII-VIII.

Fot. A. Słabig