24 listopada 2021 r. – uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych z Kopanicy, Belęcina, Tuchorzy, Chobienic, Kluczewa, Moch, Bucza, Rakoniewic oraz ponadpodstawowych z Wolsztyna i Przemętu (łącznie ponad 80 osób) wzięli udział w Konferencji Młodych Historyków w Chobienicach: „2021 Wielkopolski Rok Rodu Mielżyńskich”. Organizatorem spotkania, które odbywało się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, był Urząd Gminy w Siedlcu. W programie znalazły się prelekcje tematyczne członków Prezydium ZG TPPW: dra Zdzisława Kościańskiego i Wawrzyńca Wierzejewskiego, panel dyskusyjny oraz prezentacja sprzętu i umundurowania z okresu Powstania Wielkopolskiego. Przedstawiciele rodu Mielżyńskich brali czynny udział w walkach o niepodległość. Angażowali się także w działalność naukową, byli mecenasami sztuki, społecznikami oraz właścicielami ziemskimi prowadzącymi nowoczesne gospodarstwa, m.in. w Chobienicach.

Fot. Z. Kościański
Fot. UG Siedlec