1 października 2021 r. – Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Przewiduje on, że 27 grudnia będzie świętem państwowym dla upamiętnienia bohaterskiego czynu Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. Ustawę poparło 451 posłów – wszyscy obecni na posiedzeniu.
Zgodnie z intencją inicjatorów akcji, ustawa nie przewiduje ustanowienia dnia wolnego. Święto to ma uhonorować uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz spowodować, aby wiedza i pamięć o bohaterskim czynie Wielkopolan obecna była na terenie całego kraju.