Fot. 2 ER2_7111 bis

6 września 2021 r. – w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z inicjatorami apelu o ustanowienie dnia 27 grudnia Świętem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele samorządów i mieszkańców Wielkopolski. Na wstępie Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego odśpiewał „Marsyliankę Wielkopolską”. Po wystąpieniach prezesa Zarządu Głównego TPPW Tadeusza Musiała i Dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysława Terleckiego oraz przekazaniu Prezydentowi apelu o ustanowienie dnia 27 grudnia Świętem Narodowym Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (świętem, ale nie dniem wolnym od pracy), głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda, który m.in. powiedział „Święto narodowe jest należne Wielkopolanom, jest należne pamięci bohaterów, którzy wtedy Wielkopolskę dla Polski odzyskali”. Prezyden RP zapewnił, że dołoży wszelich starań, aby projekt ustawy wprowadzajacej nowe święto narodowe znalażł się niezwłocznie na biurku Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 reprezentowali: Tadeusz Musiał. Wawrzyniec Wierzejewski, Zdziasław Kościański, Roman Grewling, Maria Mielcarzewicz, Halina Kowalewska, Tadeusz Stachowski, Maksymilian Michalczak, Rozalia Kaczmarek i Maciej Myczka.

Fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP