IMG-20210815-WA0014 bis

15 sierpnia 2021 r. – w Poznaniu i innych miastach Wielkopolski odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego. M.in.
w Przemęcie odbyła się uroczysta Msza św. w Farze w intencji wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego. Wzięły w niej udział poczty sztandarowe z terenu gminy Przemęt oraz sztandar Jasnogórskiego Korpusu Oficerskiego Wojska Polskiego. Podczas Mszy św. grała Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCKiB w Przemęcie. W sali GCKiB w Przemęcie otwarta została ekspozycja „Polskie Znaki Zaszczytne” – wystawa orderów, odznaczeń i medali mieszkańców gm. Przemęt. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała przewodnicząca Rady Gminy Przemęt Elżbieta Wita. Merytoryczną pieczę nad wystawą sprawują: dr Zdzisław Kościański, członek władz krajowych Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Przewodniczący Komisji Historycznej Towarzystwa oraz Maciej Myczka – wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Na tarasie GCKiB odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej GCKiB w Przemęcie połączony z pokazem „Barwa i Broń Żołnierzy Niepodległości” w wykonaniu członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowych w Drzonowie. Pokazano również Lazaret Polowy Wojsk Wielkopolskich. Zarząd Główny TPPW reprezentowali Zdzisław Kościański i Antoni Fornalski. Obchody zostały przygotowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie pod kierunkiem zastępcy dyrektora – Rozalii Kaczmarek.

Fot. Piotr Kościański 

– w Turwi odbyła się uroczystość przy pomniku poległych mieszkańców sołectwa Turew. Złożono pod nim kwiaty i odśpiewano Rotę. Na terenie miejscowej szkoły podstawowej odsłonięto również mural upamiętniający gen. Dezyderego Chłapowskiego. Podczas obchodów Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW 1918/19 odznaczył dwóch strzelców ze Stowarzyszenia im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej odznakami honorowymi „Wierni Tradycji”.