IMG_9614

19 stycznia 2021 r. – w gościnnej sali Szlachty Wielkopolskiej w Poznaniu odbyła się skromna uroczystość, podczas której uhonorowano zasłużonych dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odznaczony został m.in. członek Prezydium ZG TPPW 1918/19 dr Zdzisław Kościański – Medalem za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, który zabrał również głos w imieniu odznaczonych. Wręczone medale stanowią nagrodę za wzorową i ofiarną działalność społeczno-statutową i osobiste zaangażowanie w krzewieniu wartości patriotycznych związanych z tradycjami Wojska Polskiego.

Fot. Rozalia Kaczmarek