8 października 2020 r. – Kwaterę Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Środzie Wielkopolskiej wizytowała grupa młodzieży z Domu Rekolekcyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu z siedzibą w Nadziejewie, która przyjechała pod opieką ks. Przemysława Tyblewskiego. Uczestnicy wysłuchali historii związanej z tym szczególnym miejscem na średzkim cmentarzu. Opowiadali o niej członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej m.in. Maria Mielcarzewicz – prezes średzkiego Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich, Tomasz Pawlicki i Mieczysław Szymanowski. Na zakończenie wizyty odmówiono modlitwę w intencji spoczywających i odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”.
Następnie uczestnicy przejechali do Nadziejewa, gdzie odbyła się dalsza część spotkania, podczas której prezes Maria Mielcarzewicz wygłosiła prelekcję o ks. Mieczysławie Meissnerze, długoletnim proboszczu parafii średzkiej, odnowicielu kolegiaty, społeczniku, patronie Średzkiego Bractwa Kurkowego, złotoustym kaznodziei, organizatorze ruchu wolnościowego, Powstańcu Wielkopolskim. Podczas prelekcji zaprezentowane zostały oryginalne fotografie z 1935 r. i powojenne, przedstawiające odbudowę Kwatery oraz notki biograficzne braci Rembowskich z Wyszakowa, Powstańców Wielkopolskich, świadków wydarzeń 27/28 grudnia 1918 r na średzkiej plebanii i Franciszka Józefa Unruga z Wyszakowa, również uczestnika powstania.