Resized_20200627_190501 (640x479)

27 czerwca 2020 r. – na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Biedrusku odbyły się uroczystości z okazji 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości przez Wielkopolskę. Miały one miejsce rok po odsłonięciu w tym miejscu Narodowego Panteonu Powstania Wielkopolskiego. Pomysłodawcą i sponsorem budowy Panteonu jest dr inż. Jan Kucharski, wyróżniony w 2019 roku medalem „Wierni Tradycji”, przyznawanym przez Prezydium Zarządu Głównego TPPW. Uroczystości rozpoczęła Msza św. celebrowana przez miejscowego proboszcza ks. Tomasza Ibsza w kaplicy przy jednostce wojskowej. Następnie delegacje i indywidualni uczestnicy uroczystości złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów i znicze. Okolicznościowe przemówienia wygłosili gospodarze i organizatorzy uroczystości. Głos zabrał również przedstawiciel Towarzystwa – Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW 1918/19. Ceremonię wzbogacił występ chóru AKORD ze Swarzędza z bogatym repertuarem pieśni patriotycznych oraz okolicznościowa prezentacja baletowa w wykonaniu dzieci. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele miejscowych władz samorządowych z wójtem gminy Suchy Las Grzegorzem Wojterą, gen. Jan Podhorski, ppłk dypl. Jarosław Muszyński z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, przedstawiciele organizacji kombatanckich, w tym delegacja Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z wiceprezesem Mirosławem Grzędowskim na czele, członkowie Stowarzyszenia Biedrusko, harcerze z phm. Piotrem Persem, reprezentującym Komendę Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, przedstawiciele wielkopolskiego „Sokoła” i inni.

Fot. Piotr Pers