Z żalem żegnamy

dr Krystynę Łybacką

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w latach 2001 – 2004

Posłankę na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego

Córkę Powstańca Wielkopolskiego,

dla której bliskie były zarówno tradycje jak i współczesne problemy Wielkopolski.

Dziękujemy za otwartość dla idei Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
i wspieranie naszych działań.

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Główny TPPW 1918/19