28 stycznia 2020 r. – w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się zebranie założycielskie Koła TPPW 1918/19. Zebranie otworzył Prezes Honorowy Lubuskiego Oddziału Towarzystwa  Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Zielonej Górze Jerzy Przybecki. Zebrani w trakcie dyskusji zgłosili wiele zagadnień i zaproponowali kierunki działania, a także zadeklarowali chęć pracy na rzecz Towarzystwa i swojego środowiska. Następnie  wybrano Zarząd Koła w składzie: Michał Klisiński – prezes Koła, Andrzej Nawojczyk – sekretarz Koła, Dorota Ciołka Wisniewska – skarbnik Koła i Barbara Zwolińska – członek Zarządu.