SAM_7606.JPG,maxwidth,1366,maxheight,654 (640x360)

21 stycznia 2020 r. – w poznańskim Odwachu odbyło się, pierwsze w tym roku, spotkanie przygotowane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego TPPW 1918/19.  Na temat stanu badań, mitów oraz warsztatu pracy historyka Powstania Wielkopolskiego mówił podczas kolejnej prelekcji dr  Marek Rezler – historyk, badacz dziejów Poznania i Wielkopolski oraz publicysta z bogatym dorobkiem naukowym. Wśród zapowiadanych prac źródłowych mających ukazać się drukiem – nad którymi pracuje historyk – znalazł się Dziennik Urzędowy Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Był on wydawany od 16 stycznia do 31 grudnia 1919 roku. Od numeru 11 z 20 marca 1919 r. ukazywał się pod nazwą Tygodnik Urzędowy. Zawierał podstawowe akty normatywne oraz informacje i zarządzenia centralnej władzy polskiej na obszarze zajętym przez powstańców wielkopolskich. W spotkaniu uczestniczyli członkowie TPPW oraz miłośnicy historii, w tym młodzież z Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu