10 stycznia 2020 r. – w Żninie odbyły się powiatowe obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości. Zaproszeni goście, przedstawiciele jednostek samorządowych na czele z wójtami i burmistrzami, delegacje szkół, zakładów pracy oraz mieszkańcy powiatu żnińskiego spotkali się w kościele pw. św. Floriana, gdzie ks. Tadeusz Nowak przewodniczył liturgii poświęconej Powstańcom Wielkopolskim. Po mszy św. w asyście wojska wszyscy udali się ulicami miasta na teren Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły Marek Orzechowski, prosząc druhów Bractwa Kurkowego z Piechcina o honorową salwę z historycznej armaty. Następnie rozpoczął się ceremoniał wojskowy z wystawieniem przez żołnierzy 2 Batalionu Logistycznego Ziemi Żnińskiej posterunku przed pomnikiem i wciągnięciem flagi na maszt. Reprezentacyjna Orkiestra Wojskowa  odegrała hymn państwowy W dalszej części głos zabrał starosta żniński Zbigniew Jaszczuk. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą oswobodzenie spod pruskiego zaboru Żnina, a orkiestra odegrała Rotę . Kolejnym punktem uroczystości był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu nauczycieli i uczniów.  Podczas akademii wiceprezes Oddziału Kujawsko – Pomorskiego TPPW Jacek Pietraszko, w uznaniu zasług w utrwalaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, wręczył Kazimierzowi Pietrzyńskiemu medal „Wierni Tradycji”.