5 grudnia 2019 r. – w auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu odbył się III Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, w którym uczestniczyli uczniowie wielkopolskich szkół średnich. Patronat nad festiwalem objęła Elżbieta Leszczyńska – wielkopolski kurator oświaty. Uczestnicy zaprezentowali 17 pieśni w ciekawych i oryginalnych aranżacjach. Festiwal wrósł już w tradycje patriotyczne i kulturalne „Lelewela” i stał się trwałym elementem obchodów kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości i Powstania Wielkopolskiego. Laureatami festiwalu zostali:
I miejsce – Zuzanna Gabruk – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.
II miejsce – Jagoda Wachowiak – Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 w Poznaniu.
III miejsce – Nadia Bachórz – Technikum Nr 1 w Krotoszynie. Przyznano również nagrodę specjalną i nagrodę publiczności. Jury konkursu przewodniczył Jerzy Licki z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Wśród licznie zebranych gości znajdowali się, oprócz uczniów i nauczycieli, również przedstawiciele instytucji i organizacji wspierających, w tym prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski.