3 grudnia 2019 r. – z okazji 101. rocznicy obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego pod tablicą pamiątkową (pasaż kina „Apollo”) złożono wiązanki kwiatów. Następnie w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyła się III Konferencja – Sejmik Muzeów i Regionalistów Wielkopolskich nt. Wielkopolskie drogi do niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „Małych Ojczyzn”. Organizatorami konferencji byli: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne i Fundacja Zakłady Kórnickie. Obrady rozpoczęła informacja dyrektora Tomasza Łęckiego nt. budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego.