8 listopada 2019 r. – w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zaprezentowana wystawa poświęcona projektowi renowacji grobów uczestników Powstania Wielkopolskiego na warszawskich Powązkach Wojskowych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Jan Zujewicz z Instytutu Poznańskiego i Projektu Poznań. Dzięki poznańsko-warszawskiej współpracy i darczyńcom udało się odnowić pomnik w głównej alei, gdzie spoczywają bohaterowie Powstań Wielkopolskiego i Śląskiego. Planowane jest jeszcze odnowienie 150 nagrobków cmentarnych. Uroczystość była też okazją do wręczenia nagród laureatom młodzieżowego konkursu plastyczno-literackiego „Żywe Powstanie”,
w którym młodzież prezentowała swoich przodków – Powstańców Wielkopolskich. W uroczystości uczestniczyli m.in.: wiceminister spraw zagranicznych RP Szymon Sękowski vel Sęk, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz nauczyciele i liczna grupa młodzieży. Towarzystwo reprezentowali prezes Zarządu Głównego Tadeusz Musiał i prezes Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski.