8 listopada 2019 r. – przy Pomniku „Dobosza”, na Placu Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zielonej Górze odbyła się  IV edycja gry miejskiej pt. „Wierni Tradycji”. Na zaproszenie Rady Młodzieżowej wzięła w niej udział młodzież z  zielonogórskich szkół . Rozpoczynając grę, prezes Oddziału Lubuskiego Kamil Hypki przywitał wszystkich uczestników i życzył im uzyskania jak najlepszych lokat. Natomiast prof. Wiesław Hładkiewicz podkreślił znaczenie znajomości własnej historii w budowaniu nowoczesnego patriotyzmu, także poprzez udział „grach historycznych”. Na trasie rywalizowało 6 drużyn, które na punktach „kontrolnych” musiały się wykazać się wiedzą historyczną, dotyczącą m.in. Powstania Wielkopolskiego, znajomością topografii – miejsc pamięci oraz sprawnością. Oczekiwanie na przybycie drużyn wypełniała muzyka i pieśni patriotyczne. Wszyscy uczestnicy gry zostali  nagrodzeni za udział, a pierwsze trzy miejsca uhonorowano specjalnymi, wartościowymi nagrodami. Na podium znaleźli się:  I miejsce  – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze,  II miejsce   – „Lotnik” – IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze,  III miejsce – druga drużyna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze. Ponadto wszyscy uczestnicy gry zostali zaproszeni na „Biesiadę pokoleniową”, która w dniu 19 grudnia br. rozpocznie obchody 101 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Oddziale Lubuskim. Zainteresowanie grą i zaangażowanie w realizacji zadań, a także wiedza młodzieży przeszła oczekiwania organizatorów.