21 października 2019 r. – w Poznaniu, na budynku byłej biblioteki (gdzie w przeszłości mieściła się harcówka) na ul. Św. Marcin miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci walczących o wolność harcerzy i kombatantów – członków wielu pokoleń V Hufca Harcerzy im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Poznaniu. Została ona ufundowana przez władze Miasta Poznania. Organizatorami uroczystości byli: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Wojewódzka Rada Kombatantów i Harcerski Krąg Piątaków Seniorów w Poznaniu. Zgromadzeni wysłuchali okolicznościowych wystąpień. W podniosłej uroczystości uczestniczyli licznie przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji kombatanckich, harcerze ZHP i ZHR oraz seniorzy harcerscy. W imieniu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego wiązankę kwiatów pod tablicą złożyli seniorzy harcerscy Wiesława Majchrzyk i Wawrzyniec Wierzejewski.