31 sierpnia 2019 nowa cerkiew z Kościański

31  sierpnia 2019 r. – w ramach uroczystych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – Szarży pod Krojantami odbyła się konferencja popularno -naukowa w Szkole Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi oraz uroczystość nadania imienia płk. Kazimierza Mastalerza rondu w Krojantach koło Chojnic. Podczas konferencji dr Zdzisław Kościański (członek Prezydium ZG TPPW  – w związku ze 100 leciem pułku –  przypomniał m.in.  powstańczy rodowód 18 Pułku Ułanów Pomorskich i jego udział w rewindykacji Pomorza w 1920 roku. Moderatorem spotkania był Piotr Eichler, a zwiedzanie szkolnej Izby Pamięci  prowadziła jej założycielka i opiekunka Kazimiera Szark.SAM_6888
1 września b.r. odbyła się część patriotyczno – religijna pod Pomnikiem 18 Pułku Ułanów Pomorskich i część widowiskowa.