8 sierpnia 2019 r. – na terenie poligonu wojskowego w Biedrusku odbyła się prezentacja poziomu wyszkolenia żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka. Brygada liczy obecnie ok. 1200 żołnierzy i jest dowodzona przez płk. Rafała Miernika. Elementem kluczowym pokazów była tzw. „pętla taktyczna”, w której skład wchodzą m.in. szkolenie bojowe (czyli taktyka), szkolenie strzeleckie oraz szkolenie medyczne. Całość manewrów obserwowali zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele władz administracyjnych, zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, organizacji kombatanckich i proobronnych oraz liczna grupa młodzieży. Wśród uczestników pokazu znajdowali się także członkowie TPPW wraz z Wawrzyńcem Wierzejewskim, prezesem Oddziału Wielkopolskiego.
Uroczystym zakończeniem cyklu szkolenia wojskowego była przysięga, którą w dniu 10 sierpnia 2019 r. złożyło na placu jednostki wojskowej w Biedrusku ponad 100 żołnierzy. Była to już siódma przysięga w brygadzie. Odbierał ją płk Rafał Miernik, w obecności zaproszonych gości, m.in. posła Tadeusza Dziuby z sejmowej Komisji Obrony Narodowej i przedstawicieli armii Stanów Zjednoczonych.