Gallery with ID 186 doesn't exist.5 lipca 2019 r. – na lotnisku Ławica w Poznaniu miała miejsce uroczystość przekazania przedstawicielom Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 urn z prochami płk. Wincentego Wierzejewskiego oraz jego małżonki, których szczątki spoczywały dotychczas na cmentarzu w Leeds w Wielkiej Brytanii. Płk Wincenty Wierzejewski, wybitny Powstaniec Wielkopolski, współtwórca skautingu wielkopolskiego, komendant Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, po latach spędzonych na wychodźstwie spocznie wreszcie w ziemi ojczystej. Następnie w asyście harcerek urny przewieziono do Kaplicy Miłosierdzia Bożego w Klasztorze Ojców Karmelitów Bosych, na Wzgórzu Św. Wojciecha. Prochy płk. Wincentego Wierzejewskiego i jego małżonki zostaną, w ramach obchodów 101. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, uroczyście złożone w dniu 18 grudnia br. na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, na Wzgórzu św. Wojciecha.
Powrót do Polski prochów Wincentego Wierzejewskiego, organizatora zbrojnej konspiracji przedpowstaniowej, jest wynikiem starań Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz pomocy ze strony wojewódzkich i miejskich władz samorządowych, a także wielu urzędów, instytucji i organizacji. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Związku Harcerstwa Polskiego oraz rodziny pułkownika.