image029 (640x427)

28 czerwca 2019 r. – w 100. rocznicę podpisania układu pokojowego w Wersalu kończącego I wojnę światową, w Ujeździe k. Grodziska Wlkp. miało miejsce odsłonięcie trzech kopców symbolizujących zmagania powstańcze i walkę społeczeństwa wielkopolskiego z pruskim zaborcą.
Kopce powstały z inicjatywy członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Gminy Kamieniec i mieszkańców Ujazdu przy wsparciu Wójta Gminy Kamieniec i Starosty Powiatu Grodzisk Wlkp. Patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 dla procesu odzyskiwania niepodległości przez cały kraj. Odsłonięcie Kopców Wolności w Ujeździe jest podsumowaniem licznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Wielkopolsce z okazji 100. rocznicy Powstania. Wśród inicjatorów budowy kopców był hm. Ryszard Wosiński, członek Zarządu Głównego TPPW. Inicjatywa budowy kopców została wsparta przez Komendę Chorągwi Wielkopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 oraz Krąg Starszyzny Harcerskiej „Przyjaciele Ujazdu”. Towarzystwo było reprezentowane przez liczne grono członków TPPW z terenu powiatu grodziskiego i innych miejscowości oraz prezesa Zarządu Głównego Tadeusza Musiała i prezesa Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyńca Wierzejewskiego.

image021 (640x427)