13lis/22

PRO MEMORIA

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 10 listopada br. w wieku 74 lat zmarł nasz Kolega śp. Roman Chwaliszewski historyk, muzealnik, regionalista, wieloletni wojewódzki konserwator zabytków w Pile, zasłużony członek Towarzystwa Pamięci PowstaniaCzytaj więcej…