20171115_113800 (640x480)
15 listopada 2017 r. –  odbył się Pieszy Rajd Powstańczy, którego celem był cmentarz w Lgowie, gdzie spoczywa dowódca południowego frontu Powstania Wielkopolskiego mjr  Zbigniew Ostroróg-Gorzeński. W Rajdzie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Żerkowie i Koło Żerków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego wzięło udział 27 uczniów pod opieką nauczycieli – Ewy Gościniak, Anety Gorzelańczyk oraz Roberta Rogackiego. Po godzinnym marszu, na czele którego szli uczniowie niosący flagi narodowe wraz z proporcem powstańczym, uczestnicy dotarli do lgowskiej nekropolii. Na miejscu młodzież zapoznała się z postacią mjr. Gorzeńskiego, opisaną na tablicy przy mogiłach kwatery Gorzeńskich i Skarżyńskich. Oddając hołd dowódcy frontu południowego, uczestnicy rajdu  złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz na jego grobie. Całość zakończyła dyrektor szkoły Alina Kasprzak, uświadamiając młodzieży znaczenie ofiar, jakie dla Ojczyzny ponosili przodkowie.

Foto: Aneta Gorzelańczyk, Robert Rogacki