Obelsk Szprotawa Wiechlice

10 listopada 2017 r. – w Szprotawie – Wiechlicach, na terenie byłego niemieckiego obozu jenieckiego, w którym byli więzieni między innymi Powstańcy Wielkopolscy (w latach 1918 – 1919), odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowego obelisku. Rozpoczęcie uroczystości poprzedziło wprowadzenie ośmiu młodzieżowych pocztów sztandarowych, a nazwiska chorążych zostały odczytane zebranym. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Wiechlic, Szprotawy, zaproszeni goście – wśród nich: radni, wojsko, policja oraz leśnicy. Najliczniejszą społeczność stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiechlicach. Urząd Marszałkowski reprezentowała Izabela Kumor – Pilarczyk, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19: Jerzy Przybecki, Kamil Hypki, przewodniczący Rady Młodzieżowej Damian Bączkiewicz oraz Katarzyna Zielińska, Rafał Trafała i Katarzyna Sroka. Józef Rubacha – burmistrz miasta Szprotawa serdecznie powitał wszystkich przybyłych na uroczystość, zorganizowaną w przededniu 99. rocznicy odzyskania przez Ojczyznę niepodległości. Po odegraniu Hymnu i okolicznościowych wystąpieniach dokonano aktu odsłonięcia obelisku. Zaszczytu tego dostąpili wyróżniający się uczniowie Szkoły Podstawowej z Wiechlic. Natomiast dorośli wystąpili jako – matki i ojcowie chrzestni. Każdy otrzymał kawałek szarfy – pamiątki z odsłanianego obelisku. Składaniu wiązanek kwiatów i zapalaniu zniczy towarzyszył uczniowski werbel. Część oficjalną zakończyło wystąpienie uczennicy, która w imieniu społeczności szkolnej złożyła deklarację opieki nad tym obeliskiem. Druga część miała miejsce w budynku szkolnym, gdzie uczestnicy uroczystości obejrzeli montaż słowno muzyczny w wykonaniu uczniów i nauczycieli, a także wysłuchali wykładu poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu 1918-1919. Dzieciom i dorosłym biorącym udział w akcie odsłonięcia obelisku wręczono również pamiątkowe certyfikaty, a najmłodsi uczniowie w strojach o narodowych barwach zaprezentowali wzruszający „taniec niepodległościowy”. Na zakończenie uroczystości dyrektor Szkoły Cecylia Brodzińska zaprosiła do  zwiedzenia okolicznościowej wystawy.

Więcej zdjęć w galerii – ZS Wiechlice
http://spwiechlice.pl/images/galeria/2017_18/Obelisk/