SAM_9731 (640x480)
11 listopada 2017 r. – w Zbąszyniu odbyły się uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę .W zbąszyńskiej kolegiacie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny.Następnie zgromadzeni udali się na Plac Rybaki, gdzie odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą żołnierzy polskich poległych i zmarłych pochowanych we Włoszech oraz walczących w Polskich Siłach Zbrojnych, którzy powrócili do kraju. Uczestnicy przemaszerowali następnie na Plac Wolności, gdzie wysłuchali przemówienia burmistrza Zbąszynia Tomasza Kurasińskiego a także obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu pod kierownictwem Renaty Furman. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty przed odnowionym Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. W tle pomnika zamontowano wizerunek pomnika zniszczonego przez okupanta niemieckiego oraz daty i znaki powstańcze.  Honorową wartę pełnili żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, którzy prezentowali podczas uroczystości także wóz bojowy Rosomak. W wydarzeniu  wzięły udział liczne poczty sztandarowe, delegacje,  zbąszyńska orkiestra dęta oraz rodziny zbąszyńskie.
Tego samego dnia w kościele, w Nowej Wsi Zbąskiej odprawiona została msza święta w intencji Powstańców Wielkopolskich. Następnie odbyła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanego Pomnika Powstańców Wielkopolskich oraz mogił powstańczych. Program artystyczny przedstawili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nądni pod opieką nauczyciela Eweliny Andruszko. Prelekcję historyczną wygłosił dr Zdzisław Kościański (ZG TPPW). Wartę honorową pełnili żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz członkowie grupy rekonstrukcyjnej Towarzystwa Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii.Pomnik i mogiły 58 poległych ( w tym 22 bezimiennych) zostały utworzone dzięki staraniom Towarzystwa Powstańców i Wojaków ze Stefanowa ( 3 lipca 1927 roku). Obecnie opiekę nad pomnikiem i mogiłami powstańczymi w Nowej Wsi Zbąskiej bezinteresownie sprawują  mieszkańcy. Środki na renowację przeznaczyły: Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń oraz Gmina Zbąszyń. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego na obchodach w Zbąszyniu i w Nowej Wsi Zbąskiej reprezentowali m.in. dr Zdzisław Kościański (członek Prezydium Zarządu Głównego TPPW ) oraz Maksymilian Michalczak (prezes Koła TPPW w Zbąszyniu).