Obelisk (640x384)

30 października 2017 r. – na zielonogórskiej nekropolii Oddział Lubuski Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 zakończył montaż obelisku upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich. W pierwszym etapie, w dniu 20 grudnia 1999 roku  został postawiony kamień – obelisk, na którym umieszczono tablicę z napisem „Bohaterom Powstania Wielkopolskiego 1918–1919” –  Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W odpowiedzi na inicjatywę Zarządu Głównego TPPW postanowiono uzupełnić go o tablicę z nazwiskami Powstańców, w celu zachowania pamięci o nich. Została w tym celu przeprowadzona inwentaryzacja grobów powstańczych. Zadanie to zrealizował prezes Koła nr 5 TPPW w Zielonej Górze Mieszko Kamiński, ustalając nazwiska 63 Powstańców. Po akceptacji projektu przez Zarząd, w dniu 15 grudnia 2015 roku został posadowiony drugi, znacznie większy głaz – obelisk i połączony z pierwszym. Umieszczono na nim krzyż powstańczy i nazwiska wszystkich Powstańców pochowanych na zielonogórskich nekropoliach.
Inicjatywa ta spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Pod obeliskiem i tablicą z nazwiskami zawsze były i są znicze oraz kwiaty. Należy dodać, iż w dniu jego odsłonięcia miało miejsce wzruszające spotkanie. Rodziny Powstańców z całej Polski dziękowały za taką formę utrwalania pamięci o swoich przodkach. Po zakończeniu prac nad projektem i zgromadzeniu środków 25 października został posadowiony sam cokół, a 30 października b.r. przy pomocy dźwigu ustawiono na cokole obelisk. Oba kamienie łącznie ważą ponad pięć ton.
Jest to znaczący wkład w utrwalanie pamięci o tym zwycięskim Powstaniu w świadomości zielonogórskiego społeczeństwa