IMG_0196 (640x427)

25 października 2017 r. –  w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci gen. broni Józefa Dowbor – Muśnickiego odbyło się  w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze sympozjum naukowe poświęcone  pamięci Generała. Współorganizatorami byli Zarząd i Rada Młodzieżowa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Zielonej Górze. Zastępca dyrektora WiMBP Anna Polus – gospodarz spotkania powitała uczestników słowami: „ Jestem dumna, że to tu u nas odbywa się ta ważna lekcja historii”. W zaprezentowanych referatach nawiązano do bogatego życiorysu Generała, jednego z najwybitniejszych przywódców wojskowych w odradzającej się po zaborach Polsce, dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Spotkanie poprowadził Kamil Hypki – członek Prezydium ZG TPPW. Wszyscy prelegenci podzielili się ciekawymi informacjami z życia Generała oraz  jego  otoczenia, w tym szczególnie tragicznych losów rodziny. Referaty wygłosili:
– kapitan Joanna Mazur  z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. Gen. broni J. Dowbor – Muśnickiego w Międzyrzeczu, która omówiła „Historię tradycji w  17  Wielkopolskiej …..”,
– Damian Bączkiewicz, Uniwersytet Wrocławski – „Dowbor – Muśnicki jako żołnierz i polityk. Sylwetka w świetle wspomnień i archiwaliów”,
– dr Grażyna Wyder, Uniwersytet Zielonogórski – „Kobiety w życiu Dowbor – Muśnickiego. Wpływ matki i guwernantki na wychowanie Generała”,
– Katarzyna Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski – „Jedyna kobieta  w katyńskim dole śmierci. Historia Janiny Lewandowskiej”,
– Katarzyna Sroka, Uniwersytet Zielonogórski -„Burzliwe dzieje grobu rodziny Dowbor – Muśnickich w Lusowie.
Młodzież uczestnicząca licznie w tym sympozjum z ciekawością wysłuchała, w większości nieznanych im, faktów historycznych. Zainteresowanie potęgowało to, że troje spośród prelegentów okazało się prawie ich rówieśnikami, którzy w tym roku ukończyli szkoły średnie. Przy kawie, sokach i słodyczach długo jeszcze dyskutowano i oglądano wystawę przedstawiającą trudną drogę do niepodległości.