16 października 2017 r. – pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Poznaniu zebrali się mieszkańcy miasta wraz z przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych. Towarzyszyły im liczne delegacje i poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, społecznych oraz uczniowie szkół poznańskich. Okazją była 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki oraz 77. rocznica powstania Batalionów Chłopskich. Sto lat temu setna wówczas rocznica śmierci przywódcy insurekcji stała się impulsem dla społeczeństwa polskiego w przygotowaniach do odzyskania niepodległości po okresie zaborów. Po wystąpieniach wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg i prezesa Zarządu Okręgu Poznań Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Eugeniusza Paci odbył się apel poległych, a następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Towarzystwo reprezentowała na uroczystości delegacja w składzie: prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski, członek Prezydium Oddziału Wielkopolskiego TPPW Janusz Zbierski i przewodniczący Rady Młodzieżowej TPPW Karol Przesławski.