IMG_0104 (640x427)

14 października 2017 r. – uroczyście obchodzono 140. rocznicę urodzin ks. M. Meissnera i 20-lecie działalności Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. Przed średzką Kolegiatą zebrała się liczna grupa członków Stowarzyszenia i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego wraz z osiemnastoma pocztami sztandarowymi różnych delegacji. Mszę św. połączoną z poświęceniem okolicznościowych tarcz strzeleckich celebrował ks. kanonik Janusz Śmigiel. Po jej zakończeniu oddano salwę honorową na cześć ks. Mieczysława Meissnera. Delegacja Stowarzyszenia złożyła kwiaty na jego grobie na Kwaterze Powstańców.
Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce na strzelnicy Bractwa Kurkowego. Po przywitaniu licznie zgromadzonych gości wysłuchano przemówienia prezesa Zarządu Stowarzyszenia Marii Mielcarzewicz. Prowadzący uroczystości Tomasz Pawlicki odczytał listy od: wicemarszałka województwa wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka i radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosławy Katarzyny Kaźmierczak. Okolicznościowe przemówienia wygłosili również burmistrz, starosta i prezes ZG Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Tadeusz Musiał, który wręczył  następnie Marii Mielcarzewicz złotą odznakę honorową TPPW „Wierni Tradycji” w uznaniu jej zasług dla popularyzowania wiedzy i tradycji Powstania. Zarząd Stowarzyszenia wyróżnił także Bartłomieja Króla, Zbigniewa Króla i Jerzego Golby dyplomami uznania. Przedstawiono wyniki konkursu na projekt muralu i banera, ogłoszonego wcześniej przez Stowarzyszenie. Przewodniczący Komisji Konkursowej, burmistrz Wojciech Ziętkowski wręczył laureatom konkursu nagrody i wyróżnienia.
Następnie odbył się turniej strzelecki. Zwycięzcy otrzymali: tarczę honorową, dla uczczenia 140. rocznicy urodzin ks. Mieczysława Meissnera, ufundowaną przez starostę Marcina Bednarza i tarczę okolicznościową, z okazji 20-lecia Stowarzyszenia, ufundowaną przez prezes Marię Mielcarzewicz.
Imprezie towarzyszyła promocja publikacji pt. „Tradycja pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919” aut. dra Damiana Zielińskiego oraz rekonstrukcja obozu powstańczego zbudowanego przez młodzież z klas wojskowych ZSR w Środzie Wlkp.pod kierownictwem Marka Idaszka.

Fot. Bartłomiej Król