8 października 2017 r. – w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu miało miejsce spotkanie z młodzieżą szkolną w związku ze zbliżającą się 99. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wzięli w nim udział uczniowie z klas mundurowych i innych. Spotkaniu towarzyszyło otwarcie okolicznościowej wystawy prezentującej m.in. udział młodzieży skautowej w Powstaniu . Prelekcję na temat genezy, przebiegu i znaczenia Powstania Wielkopolskiego dla odzyskiwania przez kraj niepodległości po okresie zaborów wygłosił Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.