7 października 2017 r. – w Szkole Podstawowej w Radwankach k. Margonina została otwarta wystawa poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu 1918-1919. Wystawa ta jest prezentowana od kilku lat na terenie szkół i ośrodków kulturalnych, a jej inauguracja miała miejsce już w roku 2013, kiedy to w 95. rocznicę wybuchu Powstania została przedstawiona w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Otwarcie wystawy nastąpiło podczas uroczystej zbiórki harcerskiej organizowanej przez Hufiec ZHP w Chodzieży. W jej trakcie okolicznościową gawędę na temat Powstania i jego genezy wygłosił Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, który m.in. omówił rolę skautingu wielkopolskiego podczas przygotowań do wybuchu Powstania i w trakcie działań bojowych. Oprócz licznie zgromadzonych harcerzy i uczniów, którym towarzyszyły komendantki Hufca w Chodzieży i dyrekcja Szkoły, w spotkaniu wzięli udział m.in. wicestarosta chodzieski, działacz TPPP Mirosław Juraszek i Roman Grewling – wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa, autor wystawy.