29 września 2017 r. –  na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Dziennikarska „Stowarzyszenie Prasy Lokalnej od 25 lat buduje lokalne społeczeństwo obywatelskie”, którą zorganizowało, w roku 25. lecia swojego istnienia, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Poznaniu.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele licznych mediów lokalnych oraz kierownictwa Uniwersytetu i Wydziału z prof. Andrzejem Stelmachem i prof. Ryszardem Kowalczykiem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz i organizacji samorządowych z województwa wielkopolskiego, a także Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW 1918/19. Obecnie lokalne wydawnictwa prasowe nie różnią się od prasy regionalnej i ogólnopolskiej, jeśli chodzi o zawartość merytoryczną i odbiór czytelniczy. Mają jednak tę przewagę, że w sposób o wiele głębszy podejmują tematykę interesująca poszczególne lokalne środowiska. Do takiej tematyki należy Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, które na łamach prasy lokalnej zajmuje poczesne i eksponowane miejsce. Biorąc to pod uwagę, a także oczekiwania czytelnicze, jakie związane są ze zbliżającą się 100. rocznicą wybuchu Powstania, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego skierowało, na ręce prezesa SPL Jerzego Mianowskiego, do redakcji prasy lokalnej okolicznościowe gratulacje i życzenia.