100_1814 (640x481)

24 września 2017 r. – bydgoscy harcerze uroczyście rozpoczęli harcerski rok. W kościele p.w. Świętej Trójcy odsłonięta została, przez  biskupa diecezji bydgoskiej Jana Tyrawę,  tablica pamiątkowa na 100. lecie bydgoskiego harcerstwa, upamiętniająca pierwszą zbiórkę drużyny im. Stanisława Staszica  w dniu 8 sierpnia 1917 r., której założycielem był Jan Wierzejewski. Tablica ufundowana została przez krąg seniorek „Wędrowniczki po zachodnim stoku”. Następnie na Wyspie Młyńskiej odbył się „Apel harcerski 100-lecia”, w którym uczestniczyły licznie drużyny ZHP i ZHR. W uroczystościach brali udział m.in. wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, prezydent miasta Rafał Bruski  oraz przedstawiciele miejscowych władz oraz społeczności i delegacje harcerskie, w tym z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich z hm. Pawłem Napieralskim, przewodniczącym Komisji Historycznej i hm. Markiem Urbanowiczem, kwatermistrzem. TPPW reprezentował Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa – wnuk założyciela bydgoskiego harcerstwa.
Rok 2017 został ustanowiony przez władze miasta Bydgoszczy Rokiem Harcerstwa Bydgoskiego. Ma to związek z 100. rocznicą powstania skautingu w tym mieście. Był to element planu utworzenia tej organizacji na ziemiach zaboru pruskiego, jaki realizowali bracia Wincenty i Jan Wierzejewscy. Zakładano, że będzie to organizacja, w której młodzież polska będzie się przygotowywać do zbrojnego powstania przeciwko zaborcy. Powstałe w tym czasie, na terenie Wielkopolski i ziem sąsiadujących, drużyny skautowe stanowiły bazę kadrową dla przyszłych Powstańców Wielkopolskich.

Fotografie: Paweł Napieralski