1 września 2017 r. – w Poznaniu odbyły się wojewódzkie uroczystości w 78. Rocznicę Napaści Niemiec na Polskę oraz obchody Dnia Weterana. Uroczystości, które zapoczątkowała Msza św. w kościele pw. św Józefa, odbyły się pod Pomnikiem Armii Poznań. Głównymi punktami były: wystąpienie wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, apel pamięci, i złożenie kwiatów. W holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otwarto wystawę, współorganizowaną z Instytutem Pamięci Narodowej pt: „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”. W sali im. Witolda Celichowskiego zaprezentowano wyniki pierwszego kompleksowego badania naukowego poświęconego ludności cywilnej zamordowanej w Poznaniu w trakcie II wojny światowej autorstwa dr. Łukasza Jastrząba. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele TPPW.