26 czerwca 2017 r. – z okazji 80. urodzin Prezesa Honorowego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Stefana Barłoga – współzałożyciela TPPW i zasłużonego, wieloletniego prezesa Zarządu Głównego odbyło się w siedzibie Towarzystwa w Poznaniu uroczyste spotkanie członków Prezydium ZG TPPW, podczas którego dostojnemu Jubilatowi przekazano gratulacje i uhonorowano go pamiątkową szablą ułańską. W imieniu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP życzenia złożyli prezes dr Marian Król oraz wiceprezes Mirosław Grzędowski. Podczas spotkania wspominano działania Jubilata i Towarzystwa w zakresie popularyzowania wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego.