100_1284

26 sierpnia 2017 r. –  odbył się w Poznaniu kolejny Festyn Tradycji i Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 zorganizowany przez Oddział Wielkopolski TPPW przy udziale kół terenowych. W festynie zorganizowanym dla upamiętnienia bohaterów i czynów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w roku poprzedzającym jego 100. lecie, uczestniczyli członkowie i sympatycy Towarzystwa z terenu Wielkopolski, prezentując swoje tradycje regionalne i zbiory poświęcone tematyce powstańczej. Wśród uczestników znaleźli się  harcerze z 2 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego „Komandorzy”, liczna reprezentacja Wielkopolskiej Rady Starszyzny Harcerskiej i Seniorów przy Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP z przewodniczącym dh. hm. Pawłem Napieralskim oraz  seniorzy harcerscy z 10. PDH, z wągrowieckiego „Damy Radę” i grupy rekonstrukcyjne. Nie zabrakło mieszkańców miasta .
Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza św. w Katedrze Poznańskiej na Ostrowie Tumskim odprawiona w intencji Ojczyzny oraz poległych i zmarłych Powstańców Wielkopolskich przez delegata arcybiskupa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego – ks. prałata dr. Jana Stanisławskiego i koncelebrowana przez misjonarza franciszkanina ojca Bonawenturę Wierzejewskiego. Uświetnił ją śpiew p. Agnieszki Szymańskiej, sopran i oprawa muzyczna w wykonaniu p. Jacka Pupki. Następnie przewodnicy z Koła TPPW przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Poznaniu oprowadzili zebranych po katedrze i jej podziemiach.
Druga część Festynu miała miejsce w amfiteatrze Bramy Poznania na Śródce, gdzie można było spędzić czas, uczestnicząc w pokazach i występach zespołów oraz zapoznając się z prezentowanymi ekspozycjami. Imprezę z werwą prowadził Paweł Kuleszewicz, animator życia kulturalnego, twórca i dyrektor teatru dla dzieci, artysta kabaretowy, oficer drużyn strzeleckich. Gości powitał prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski. Następnie dr Marek Rezler wygłosił gawędę na temat tradycji powstańczych w Wielkopolsce w okresie zaboru pruskiego.
Część artystyczną zapoczątkowała inscenizacja teatralna pt. „Wdowi grosz” w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Żerkowie k. Jarocina. Następnie zaprezentował się w strojach regionalnych szkolny zespół taneczny „Szwajcaria Żerkowska”.  Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Komorzu Przybysławskim k. Żerkowa przedstawiła scenki rodzajowe z użyciem gwary poznańskiej. Gwara poznańska była jeszcze prezentowana w czasie festynu kilkakrotnie – czytano znane wiersze w wersji gwarowej autorstwa Marka Szymańskiego. W kolejnym występie zaprezentował się chór „Kleszczewianie”, który działa pod  patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.  Gawędy wygłosili także:  – p. Wojciech Koterba, historyk i rekonstruktor powstańczy z Mieszkowa k. Jarocina oraz dr Zdzisław Kościański, przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW.
Prezentację barwy i broni 1. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich (przemianowanego później na 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich) przedstawił Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich pod dowództwem rtm. kaw. Romana Kusza.
Pieśni patriotyczne oraz klasyczne przeboje z lat minionych wykonała p. Agnieszka Szymańska, wspomagana przez p. Pawła Kuleszewicza.
Organizatorzy przygotowali i przekazali uczestnikom imprezy szereg wydawnictw (książki, kroniki, biogramy i inne) oraz specjalnie przygotowane na festyn foldery i pocztówki  a także przypinki z rozetą powstańczą.
W ciągu całego festynu działała kuchnia polowa pod kierownictwem dh. hm. Marka Urbanowicza.
Młodzież harcerska zorganizowała dla uczestników imprezy test wiedzy o Powstaniu i grę – krzyżówkę dla dzieci. Harcerze młodsi i starsi przedstawili też bogate wystawy z planszami o udziale i znaczeniu skautów i harcerzy w przygotowaniach oraz przebiegu Powstania Wielkopolskiego. Odbył się także konkurs wiedzy o Powstaniu, który prowadził sekretarz Oddziału Wielkopolskiego TPPW p. Wojciech Hałas.
Festyn wzbogaciły niezwykle interesujące ekspozycje muzeów, w zbiorach których znajdują się eksponaty z okresu Powstania Wielkopolskiego:
–   wystawa pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości” przygotowana przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Muzeum Powstania Wielkopolskiego, której autorem  jest p. Marcin Wiśniewski,
–   prezentacja osiągnięć i projektów Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Na festynie zaprezentowała się również Fundacja Kochania Poznania, która wespół z TPPW rozpoczęła starania o nazwanie jednego ze skwerów w Poznaniu imieniem Marszałka Ferdynanda Focha, Marszałka Trzech Narodów, który wsparł Wielkopolan w ich walce o kształt granic po Powstaniu.
W trakcie festynu ok. 150 osób wzięło udział w zwiedzaniu „Bramy Poznania”
Na zakończenie imprezy, w swoim wystąpieniu, prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał podziękował uczestnikom i organizatorom imprezy oraz wyraził nadzieję, że podobne spotkania dobrze służą propagowaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim i będą kontynuowane.
Festyn Tradycji i Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 był współfinansowany ze środków budżetu miasta Poznania.

Fot. Paweł Napieralski oraz Renata i Julian Dworzeccy