DSC_0022

16 sierpnia 2017 r. –  w Kargowej  odbyło się uroczyste spotkanie upoważnionych przedstawicieli uczestniczących w realizacji zadania publicznego  pn. „1919 r. Tu prawie była Polska…”  W obecności starosty zielonogórskiego Dariusza Wróblewskiego i prezesa Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych Romualda Malinowskiego podpisano umowy na dofinansowanie tego zadania. Prezes Koła w Kargowej Danuta Wróblewska wspólnie z prezesem Oddziału Lubuskiego Jerzym Przybeckim podpisali projekt na kwotę pięć tysięcy złotych. Celem tego zadania jest budowanie tożsamości mieszkańców Gminy Kargowa wokół wydarzenia historycznego – Powstania Wielkopolskiego, poprzez wspieranie inicjatyw młodzieży.M.in. do wyeksponowania pamiątek zostaną zakupione gabloty wystawowe. Zadanie jest elementem większego projektu „Od kapitana Więckowskiego do Powstania Wielkopolskiego – niedokończona droga Polski”.

Również w Kargowej w dniu 23 sierpnia br. odbyło się, z udziałem starosty Dariusza Wróblewskiego, spotkanie z przedstawicielami wojska, organizacji, nadleśniczych oraz dyrektorów i instytucji z terenu powiatu  zielonogórskiego w sprawie obchodów stulecia Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości Polski. Przyjęto wstępnie plan obchodów,  uzgodniono terminy kluczowych uroczystości i ustalono, że w sprawie uszczegółowienia zakreślonego planu odbędą  się kolejne spotkania. W naradzie uczestniczyli prezes Koła w Kargowej Danuta Wróblewska i prezes Oddziału Lubuskiego TPPW Jerzy Przybecki.