20170624_125652 (640x480)
24 czerwca 2017 r. – już po raz trzeci Oddział Wielkopolski Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 zorganizował podczas Jarmarku Świętojańskiego na Rynku Starego Miasta w Poznaniu Dzień Tradycji. Wydarzenie to miało miejsce przed poznańskim Odwachem. Odbyło się pod auspicjami Koła TPPW w Jarocinie z jego prezesem Waldemarem Kwiecińskim na czele i przy współudziale członków i sympatyków Towarzystwa z Ziemi Jarocińskiej. W imprezie wzięła udział bardzo liczna grupa uczestników i zwiedzających Jarmark Świętojański, wśród nich, oprócz mieszkańców Poznania i Wielkopolski, wielu turystów z kraju i zagranicy. Tegoroczny program był bardzo bogaty. Słowo wstępne wygłosił prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski. Z patriotycznym przesłaniem do uczestników wystąpił ojciec Eustachy Rakoczy, paulin z Częstochowy, inicjator i prowadzący Apele Jasnogórskie, kapelan Towarzystwa. Gawędę okolicznościową związaną z Powstaniem wygłosił dr Marek Rezler, znany poznański historyk, regionalista i autor wielu książek traktujących o tradycjach niepodległościowych Wielkopolski. Na scenie wystąpiło wiele grup i zespołów. Pokazy rozpoczęły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żerkowie, które w pięknych strojach regionalnych, zaprezentowały piosenki i tańce ludowe oraz patriotyczną inscenizację pt. „Wdowi grosz”. Z kolei dzieci ze Szkoły Podstawowej w Komorzu przedstawiły scenki rodzajowe z użyciem gwary poznańskiej. Bardzo profesjonalny występ zaprezentowała młodzież z Domu Kultury w Kotlinie pod kierunkiem jego dyrektora Janusza Barańskiego, który prowadził też cały koncert. Wystąpiła sekcja wokalna „Music Voice and Joy”, Zespół Akordeonowy „Kotlin”, sekcja taneczna „Studio kreacji ruchu” oraz zespół muzyczny „Thumbnail”. Z cyklem piosenek wystąpili również jarocińscy harcerze, nawiązując do tradycji pieśni patriotycznych śpiewanych przez skautów i harcerzy w okresie walk o niepodległość. Następnie zaprezentowała się  Rock Grupa „S.O.U.L.”. Imprezę zakończyły wystąpienia prezesa Wawrzyńca Wierzejewskiego, który zaprosił członków i sympatyków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na zlot/piknik, który odbędzie się 26 sierpnia br. przy Bramie Poznania na poznańskiej Śródce oraz Wojciecha Koterby, który podkreślił wagę tradycji powstańczej w wychowaniu młodzieży i kształtowaniu postaw patriotycznych. Wokół rozstawione zostały stoiska z prezentacjami, w tym elementów umundurowania, znaków i broni Wojsk Wielkopolskich,  wyrobów ludowych wykonanych przez artystki jarocińskie oraz kolekcjami publikacji, pamiątek i walorów filatelistycznych związanych z Powstaniem. Harcerze przygotowali gniazdo zadaniowe dla dzieci pt. „Kto ty jesteś…”. Uczestnicy imprezy mogli otrzymać okolicznościowy folder oraz certyfikat z pieczęcią zaświadczający o spełnieniu obowiązku patriotycznego i uczestnictwie w Dniu Tradycji. Patronat nad imprezą sprawował Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.