IMG_4970

11 czerwca 2017 r. – z inicjatywy Koła Żerków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lgowie, odprawiona została Msza św. z ceremoniałem wojskowym za duszę śp. majora Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego – dowódcy Frontu Południowego Powstania Wielkopolskiego, w 91. rocznicę śmierci oraz wszystkich jego podkomendnych. Nabożeństwo odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Przemysław Kubiak. Uczestniczyły w niej władze samorządowe z burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Jackiem Jędraszczykiem na czele, delegacja żerkowskiego koła TPPW z prezesem Robertem Rogackim, harcerze żerkowskiej 33. Drużyny Harcerskiej im. M. Kopernika oraz poczty sztandarowe: 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk im. gen. bryg. S. Taczaka, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Żerkowa, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. J. Dziubińskiej w Tarcach, Gimnazjum im. Z. Herberta w Żerkowie i Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Żerkowie. Po Mszy, na przykościelnym cmentarzu odbyła się uroczystość patriotyczna przy kwaterze Gorzeńskich i Skarżyńskich, gdzie wartę honorową wystawili żołnierze batalionu jarocińskiego wraz z harcerzami. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i modlitwie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty, a harcerze zapalili na mogile znicz pamięci. Na zakończenie poczty sztandarowe oddały honor dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych. Tradycyjnie już w uroczystości licznie wzięli udział mieszkańcy Lgowa i okolic, oddając hołd tym, którzy przywrócili polskość tych ziem.