SAM_6237 (640x480)

19 maja 2017 r. – w Zbąszyńskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z Zenonem Matuszewskim nauczycielem, historykiem, regionalistą, inicjatorem wydarzeń kulturalnych i społecznych oraz cenionym prelegentem. Podczas spotkania zastępca burmistrza Marek Orzechowski, wręczył mu odznaczenie „Zasłużony dla Gminy Zbąszyń” przyznane uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 roku.
Zenon Matuszewski jest m.in. autorem licznych tekstów o Powstaniu Wielkopolskim, reżyserem filmu dokumentalnego z udziałem naukowców i młodzieży na temat walk powstańczych na ziemi zbąszyńskiej w 1919 r. – „Zbąszynia droga powrotu do macierzy”, a także inicjatorem upamiętnienia głazami i tablicami miejsc pamięci w sołectwach gminy Zbąszyń. Na Benefisie Zenona Matuszewskiego z ramienia Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 obecni byli – dr Zdzisław Kościański ( przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW ), Maksymilian Michalczak ( prezes Koła TPPW w Zbąszyniu)oraz Tomasz Jazdon ( wiceprezes Koła TPPW w Zbąszyniu), którzy złożyli zasłużonemu regionaliście życzenia dalszych sukcesów.