KOMISJA HISTORYCZNA ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919

 oraz

 MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919 W POZNANIU

zapraszają na prelekcję:

 Jakuba Staszaka:

 RAWICZ 1919

 Spotkanie odbędzie się 29 października [wtorek] 2019 r. o godz. 16.00

w Muzeum Powstania Wielkopolskiego

Odwach – Stary Rynek 3 (wstęp wolny)

               Warszawskie wydawnictwo Bellona wydało książkę Jakuba Staszaka,  Rawicz 1919   (Seria: Historyczne bitwy, Warszawa 2019 ). Doktor Staszak jest także autorem  pozycji będącej wydawniczą wersją dysertacji doktorskiej:  Nie tylko latające kompanie. Udział społeczeństwa ziemi jarocińskiej w powstaniu wielkopolskim i walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej w latach 1918–1920,  (Wydawca : Starostwo Powiatowe Jarocin, 2018).

            17 stycznia 1920 roku do Rawicza wkroczyły oddzia­ły 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich, który wykonując postanowienia traktatu wersalskiego, przejmował miasto i trzymaną dotąd przez Niemców część powiatu. Intensywne walki pod Rawiczem – obie bitwy rawickie, niemieckie uderzenia na Sarnowę i Zieloną Wieś – toczyły się ze zmiennym powodzeniem od 2 do 11 lutego 1919 ro­ku. Zaangażowały po obu stronach znaczne siły. Powstańcy użyli nie tylko oddziałów tworzonych w powiecie rawickim, lecz także kompanii pleszewskich, koźmińskich, bata­lionów jarocińskiego i śremskiego, a więc sił pozostających w rezerwie Dowództwa Głównego w Poznaniu. Podobnie postępowali Niemcy, którzy oprócz oddziałów Grenzschutzu rawickiego, tworzonych na podstawie 50. Pułku Piecho­ty, sięgnęli po 6. Pułk Grenadierów, bataliony strzelców hanowerskich, 5. Pułk Artylerii, pociąg pancerny ściągnięty z Leszna. Ta znaczna jak na warunki powstania wielko­polskiego koncentracja sił świadczy o wadze, jaką obie strony przykładały do Rawicza. A jednak, mimo całego włożonego wysiłku, w momencie wejścia w życie rozejmu linia bojowa przebiegała, tak jak przed rozpoczęciem pierwszej bitwy rawickiej.  Dlaczego żadnej ze stron nie udało się osiągnąć celu? Czy jego realizacja w ogóle była realna? Czy jednak zdobycie Rawicza było możliwe w pierw­szej lub drugiej bitwie rawickiej?  Czy Niemcy mogli zgnieść powstanie w powiecie rawickim?  Czy bitwy rawickie przyniosły pozytywne dla powstania skutki? Czy bez uporczywych walk o Rawicz miasto przypad­łoby Rzeczypospolitej?  Na te i na inne pytania otrzymają odpowiedzi uczestnicy spotkania w dniu 29 października 2019 roku w poznańskim Odwachu… .

2019-07-26_144443