Lgów (3) (640x426)

Gallery with ID 182 doesn't exist. 16 czerwca 2019 r. – z inicjatywy Koła Żerków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lgowie odprawiona została Msza św. z ceremoniałem wojskowym w 93. rocznicę śmierci majora Zbigniewa Gorzeńskiego-Ostroroga, dowódcy Frontu Południowego Powstania Wielkopolskiego oraz jego podkomendnych. Nabożeństwo odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Przemysław Kubiak. Uczestniczyły w niej władze samorządowe Miasta i Gminy Żerków z burmistrzem Michałem Surmą na czele, przedstawiciele władz powiatu jarocińskiego, członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Żerkowa, Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej, harcerze żerkowskiej 33. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. M. Kopernika, delegacje Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Dobieszczyźnie, Kół Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Jarocina i Żerkowa z prezesem Robertem Rogackim. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk im. gen. bryg. S. Taczaka, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Jarocina, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. J. Dziubińskiej w Tarcach, Gimnazjum im. Z. Herberta w Żerkowie i Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Żerkowie. Mszę zakończyło odśpiewanie „Roty”, po czym na przykościelnym cmentarzu odbyła się uroczystość przy kwaterze Gorzeńskich i Skarżyńskich, gdzie wartę honorową wystawili żołnierze batalionu jarocińskiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego ksiądz Przemysław Kubiak przewodniczył modlitwie. Burmistrz Michał Surma w swym wystąpieniu  podziękował licznie zgromadzonym uczestnikom za udział w uroczystości. Następnie delegacje złożyły kwiaty i znicze, a poczty sztandarowe oddały honor dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych. Na zakończenie władze samorządowe gminy Żerków i powiatu jarocińskiego złożyły w wojskowej asyście honorowej kwiaty na grobie poległych w latach 1914-1920 mieszkańców Lgowa.

Zdjęcia: Ewa Graczyk