przy pomniku.jpg,maxwidth,1365.6521739130435,maxheight,653.4782608695652 (640x425)

17 czerwca 2019 r. – w Bydgoszczy uczczono 100. rocznicę śmierci Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego, który został ranny w bitwie pod Murowańcem. Przy jego grobie zebrała się młodzież, harcerze i członkowie TPPW z bydgoskiego koła, ze sztandarem Złożono wiązanki kwiatów i znicze. Następnie w budynku Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego płk Wojciech Zawadzki wygłosił prelekcję na temat okoliczności śmierci Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego.