P1800524

19 czerwca 2019 r. – uroczystemu zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich towarzyszył finał prac nad muralem o tematyce patriotycznej. Już kilka miesięcy wcześniej wśród nauczycieli i działaczy mialskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 zrodził się pomysł stworzenia dzieła promującego dziedzictwo historyczne, kulturalne i przyrodnicze Miałów. Tego ambitnego zadania podjęła się Martyna Drab – utalentowana artystka-plastyk z Wielenia. Malowidło przedstawiające las brzozowy, oddział żołnierzy wielkopolskich i poczet sztandarowy szkoły powstało w bezpośrednim sąsiedztwie tej placówki oświatowej, na ścianie budynku należącego do Marioli Bartkowiak, za zgodą właścicielki.
Część środków finansowych na wykonanie muralu uzyskano w ramach grantu na Inicjatywy Kulturalne Mieszkańców Gminy Wieleń pn. „Zmieniaj swoje miejsce”. Pozostałe fundusze wyasygnowali: Anna Paniączyk (dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach), Marek Doczekalski (Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Miałach) i Arkadiusz Słabig (Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, koło w Miałach).
Warto nadmienić, iż w ten sposób upamiętniono setną rocznicę podpisania traktatu wersalskiego (28 czerwca 1919 r.), a tym samym koniec decydującego etapu zmagań militarnych i dyplomatycznych o włączenia Miałów, Mężyka i Białej do odrodzonej Rzeczypospolitej.