img-2002 (640x426)

14 czerwca 2019 roku – w Nowym Tomyślu odbyło się podsumowanie Konkursu Plastycznego pt. „Niezłomni w drodze do Niepodległości” i otwarcie wystawy pokonkursowej. Organizatorem tego czwartego z kolei, plastycznego konkursu powiatowego był Zespół Szkół Zawodowych i Policealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy współudziale i patronacie Oddziału IPN w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu i Wydziału Zamiejscowego WSPiA w Nowym Tomyślu. Na konkurs wpłynęło 70 prac. Jego głównymi celami były: zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o źródłach tożsamości naszych przodków, poszerzenie wiedzy uczniów o uczestnikach walk o niepodległość Polski, a ponadto zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania. Wśród wyborów dokonanych przez uczestników konkursu obecna była m.in. barwa i broń Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Gośćmi uroczystości byli m.in.: dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, skarbnik powiatu nowotomyskiego Barbara Golon, prodziekan Dominik Handzewniak oraz przedstawiciele kombatantów. Spotkanie odbywało się w auli WSPiA oraz w budynku ZSZiL, gdzie zaprezentowano wystawę prac plastycznych. Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Zwycięzcom serdeczne gratulacje złożyli: dr hab. Rafał Reczek, dyr. ZSZiL Elżbieta Helwing oraz Barbara Golon. Podczas spotkania stronę organizacyjną wydarzenia zapewnili uczniowie ZSZiL pod opieką organizatora konkursu Piotra Kościańskiego.