3HEROSI wolnosci Srzałkowo (640x427)

8 czerwca 2019 r. – w Popowie Kościelnym odbyła się uroczystość związana z upamiętnieniem ks. Idziego Sutarskiego i powstańców wielkopolskich. Rozpoczęła ją Msza święta w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks.Tomasza Łajcy w intencji zmarłych powstańców z Popowa Kościelnego oraz śp. ks. Idziego Sutarskiego. Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni udali się na cmentarz parafialny, gdzie odbyło się poświęcenie nowego nagrobka oraz krótka modlitwa, po której nastąpiło złożenie kwiatów i zniczy przez przybyłe delegacje. Ostatnim punktem uroczystości był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mieściska. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele: władz samorządowych powiatu wągrowieckiego, Gminy Mieścisko, Gminy i Miasta Szamocin, Sołectwa Popowo Kościelne, Biura Senatora RP Roberta Gawła, Ochotniczej Straży Pożarnej, szkół,Stowarzyszenia Historycznego „Saper Wielkopolski”, Hufca ZHP Wągrowiec oraz liczne poczty sztandarowe.
Z inicjatywą odnowienia nagrobka ks. Sutarskiego wystąpili Jerzy Kopecki oraz Bartosz Borowiak ze Stowarzyszenia Herosi Wolności.
Ksiądz Idzi Sutarski uczestniczył w przygotowaniach do Powstania Wielkopolskiego w Szamocinie i współpracował z powstańcami margonińskimi, starając się utworzyć szamocińską Straż Ludową. W 1919 roku duchowny został prezesem Powiatowej Rady Ludowej na rejon Szamocin – Jaktorowo. W tym samym roku założył w Szamocinie oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. 15 sierpnia 1920 roku kapłan został pierwszym polskim Burmistrzem Komisarycznym Szamocina. Urząd ten przejął od Niemca Fritza Eberta. Duchowny kierował Zarządem Miejskim do 1 lipca 1923 roku. Z jego inicjatywy na cmentarzu w Jaktorowie postawiono pomnik – jako kwaterę powstańczą, który w październiku 1939 roku z polecenia władz niemieckich został rozebrany.Od 31 grudnia 1934 roku ksiądz Idzi Sutarski był proboszczem parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Popowie Kościelnym. Zmarł 16 grudnia 1935 roku . Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Popowie Kościelnym.
Uroczystość współorganizowali: Szkoła Podstawowa Milenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym, Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie Kościelnym, Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie Kościelnym, Sołectwo Popowo Kościelne.